Polityka prywatności

Pliki cookies

 1. Witryna https://hooltayewpodrozy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firm (naszych zaufanych Partnerów): Google, Facebook, Twitter, Pinterest, WordPress, w celu optymalizacji działań i zbierania danych statystycznych publikowanych treści i działań reklamowych.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a} „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych witryny https://hooltayewpodrozy.pl jest Prezo Michał Loba z siedzibą w Łodzi ul. Harcerska 13, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej dnia 10-02-2009 r. pod numerem: 80046, Urzędu Miasta Łodzi. NIP: 726-236-36-06, REGON: 100631252, na podstawie umowy zawartej przez strony. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach firmy limegreenlab z siedzibą ul. Katowicka 77A/9, 61-131 Poznań, NIP: 6961586961, REGON:302379342 na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie lub piszesz komentarze, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@hooltayewpodrozy.pl.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, obligują nas do retencji danych.
 10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Polityka komentarzy

 1. Komentarze są zbierane za pośrednictwem wewnętrznego systemu opartego na funkcjonalności WordPress.
 2. Komentować artykuły i przepisy mogą osoby zalogowane w systemie lub które udostępnią adres e-mail w celu późniejszej weryfikacji treści jakie umieściły na stronie.
 3. Komentarze w określonych przypadkach są moderowane, jednak wyłącznie w momencie zgłoszenia naruszenia zasad przez użytkowników serwisu. Nie odpowiadamy bezpośrednio za treści w nich zawarte, jednak dokładamy wszelkich starań by nie pojawiały się tu wpisy niezgodne z prawem, obrażające osoby trzecie lub nieetyczne. Na stronach uruchomione zostały filtry słownikowe. Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Jeśli napotkałeś komentarz, który Cię obraża, możesz to zgłosić na nasz adres e-mail. Komentarze takie po weryfikacji będą usuwane, a użytkownicy łamiący zasady blokowani.
 4. Komentarze zawierające linki są automatycznie blokowane i podlegają moderacji. Komentarze wyraźnie zawierające treści reklamowe. a nie wnoszące nic do dyskusji zostaną skasowane.
 5. Osoby nagminnie wstawiające linki reklamowe będą trwale blokowane, a ich dostęp do systemu komentarzy ograniczony.
 6. Dane osób komentujących jak e-mail oraz imię i nazwisko lub pseudonim, są przechowywane na naszych stronach zgodnie z ogólnymi zasadami RODO. Tym samym komentowanie na stronie oznacza przekazanie tych danych do administracji.
 7. Dane uzyskane podczas komentowania na stronach nie będą wykorzystywane w celu wysyłania treści reklamowych, ani innych celów, jak tylko weryfikacja użytkownika w przypadku chęci lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu użytkownik powinien wysłać prośbę z adresu e-mail podanego podczas komentowania.
 8. Adres e-mail przesyłany w trakcie komentowania jest zabezpieczony szyfrowaniem oraz nie jest udostępniany publicznie.
 9. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.
 10. Za podanie fałszywych danych lub podszywanie się pod osoby trzecie użytkowników, nasz serwis nie odpowiada, ponieważ nie mamy możliwości technicznych tego weryfikacji. Jeśli zauważyłeś coś takiego powiadom o tym fakcie. W celu dochodzenia praw w przypadku naruszeń, przechowuję adresy IP użytkowników, którzy komentowali wpisy i mogę je udostępnić na wniosek odpowiednich, uprawnionych organów.

 Prawa autorskie

 1. Właściciel serwisu oświadcza, że zawartość strony https://hooltayewpodrozy.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z Irena Owsińska i Mark Wachsberger i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
 2. Układ zawartości i treści na stronie stanowi własność Irena Owsińska i Mark Wachsberger i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
 3. Autorzy nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.
 4. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
 5. Autorzy nie wyrażają zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania artykułów, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, drukowania na materiałach reklamowych oraz ich publikacji publicznej na innych stronach w szczególności jeśli czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez osoby trzecie, lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

Stan na dzień: 10.10.2019 r.